Heraldikai lexikon/Fabricius Endre

Fabricius Endre

Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától. Adalék Nyitra vármegye történetéhez. Budapest, 1943