Fasces, az igazságszolgáltatás és büntetés régi római jelképe. Egy szíjjal harántosan összekötött vesszőkötegből és a közepébe beleillesztett bárdból áll. Előfordul a francia köztársasági elnöki zászlón, a napóleoni heraldikában. Kövesdi Wenzel Gusztáv jogászprofesszor 1879-es címerében a fasces szakmája jelképeként szerepel. A Mitterbacher család címerében a griff fascest tart.


Névváltozatok: köteg karó (Nagy VII. 518.), vesszőnyaláb és bárd (Bertényi Új m. 115.), bárdos vesszőnyaláb (Rehák címer, 1895), faſcia: minden-féle kötö́, póla-kötö́ <pólyakötő>, faſces: Rómaiak tzimerek, jegyek, méltóság, tiſzt-viselés, ingenii faſces: elméjének nemeſsége, nagysága (uo. 266.)


Rövidítések: