Heraldikai lexikon/Fejér György

Fejér György (1766-1851), történetíró. Keszthelyen és Székesfehérváron tanult. 1783-85-ben az egyetemen Katona István és Koppi Mihály keltette fel érdeklődését a történelem iránt. 1790-ben pappá szentelték. Kezdetben házi tanító lett. 1796-ban segédlelkész, majd plébános és kanonok. 1802-től dogmatikát tanított a székesfehérvári szemináriumban, 1808-tól teológiát a pesti egyetemen. 1824-43 között a pesti egyetemi könyvtár igazgatója. Írt verseket, drámákat, imádságoskönyveket, teológiai, egyháztörténeti, mezőgazdasági könyveket, filozófiai és esztétikai tanulmányokat. A Tudományos Gyűjtemény alapítója és első szerkesztője volt. Fő műve a Codex diplomaticus Hungariae (43 kötetben, Buda 1829-1844), melyhez később három indexkötet is készült.

Fejér György történetíró.png

Fejér György történetíró, teológus, egyetemi tanár 1783–1785-ben Budán és Pesten bölcselethallgató volt az egyetemen, ahol Katona István és Koppi Károly tanították magyar történelemre. 1808-ban teológia tanár lett a pesti egyetemen. 1824-ben az Egyetemi Könyvtár igazgatójává nevezték ki, közben 1832–1833 és 1834–1835-ben a dogmatika helyettes tanára volt. 1835-ben Historia academiae scientiarum Pazmanianae archi-episcopalis ac M. Thersenianae regiae literaria címmel megírta az egyetem történetét. 1843. áprilisában megvált könyvtárnokságtól, s nyugalomba vonult. Toldy Ferenc mondott felette emlékbeszédet 1865. július 3-án az egyetem nagytermében.

MűveiSzerkesztés

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0015-356.html

https://books.google.sk/books?id=dtkBAAAAYAAJ

https://books.google.sk/books?id=dtkBAAAAYAAJ

A' tisztségre vágyók. Pozsony, 1789

Az öreg fösvény, Zsugori. Pozsony, 1790

Institiuones theologiae et diplomaticae. Buda, I-VII. 1811

Oktatás a gyümölcsfa neveléséről. Buda, 1811

Szentek élete. Pest, 1815

Magyarország okleveles gyűjtemény szüksége. Tudományos Gyxűjtemény, 1828

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Buda, I-LXIII. 1829-44

Bevezetés a' philosophiára. Pest, 1836

Aborigines et inconabula Magyarorum, ac gentium... Buda, 1840

Genus, incunabula ac virtus Joannis Corvini de Hunyad. Buda, 1844

A politikai forradalmak okai. Buda, 1850