Heraldikai lexikon/Felsenfeld Ignác

Felsenfeld Ignác, budapesti rézmetsző. Az Országos Községi Törzskönyv-bizottság az 1898: IV. tc. értelmében minden községnek új pecsétet kellett készíttetnie. Ezek elkészítésére Felsenfeld bélyegzőműhelye kapott szinte kizárólagos megbízást, miáltal az elkészült pecsétek rendkívül egységesek lettek. Ez néha már-már túlságosan is idealizáltnak és uniformizáltnak hat. Művészete hosszú időre meghatározta a magyar kommunális heraldika jellegét és ennek hatása még ma is érezhető. Egyes települések esetében Felsenfeld néhány heraldikai példát Max Gritzner művéből (Handbuch der heraldischen Terminologie. Nürnberg, 1890) vett át. Az elkészült címereket Tagányi kezdte közölni. Felsenfeld pecsétgyűjteménye az Országos levéltárba került.

A háború után a gyárát valószínűleg államosították, mert a községi pecsétek címereinek államcírre való lecserélésére vonatkozó 1949-es rendelet az önkormányzatok részére előírta, hogy munkával csak a Bélyegzőgyár N.[emzeti] V.[állalat], Budapest, Andrássy u. 35. bízható meg, amely alighanem azonos az egykori Felsenfeld-féle bélyegzőgyárral, ami ugyancsak az Andrássy úton volt.