Heraldikai lexikon/Fillértár

Fillértár, közhasznú ismereteket közlő képes hetilap. 1834 és 1835. március 7. között ifj. Schmidt Antal, pozsonyi nyomdász szerkesztette és adta ki, majd Orosz József vette át. Hazai vonatkozású írásait kőnyomatos illusztrációkkal közölte. Az olvasók számának csökkenése miatt végül megszűnt.

IrodalomSzerkesztés

Ugrin Aranka: Közhasznú ismereteket terjesztő hetilapok a reformkorban. Magyar Könyvszemle, 1975