Heraldikai lexikon/Fodor György

Fodor György

Fodor György – Vende Aladár: Nemes családok [Szatmár-Németiben]. In: Szatmár vármegye. 282-292. l. (Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu)