Heraldikai lexikon/Fogarasi János

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogarasi_J%C3%A1nos

Fogarasi János: Diák magyar műszókönyv a magyarhoni törvény és ország-tudományhoz. Pest, 1833

Műszókönyv a' magyarkoni törvény- és ország-tudomanybul. Pest, 1835 [1] (2. kiadás)