Heraldikai lexikon/Forgách Pál

gróf Forgách Pál (1696-1759), történész, diplomatikai kiadványok szerkesztóje. Bécsben, majd Rómában tanult és itt doktorált. 1714-ben nagyváradi kanonok, 1747-től püspök, 1757-től váci püspök. Teológiai műveinek kéziratai az OszK kézirattárába kerültek.

MűveiSzerkesztés

Tabularium Diplomatum. [h. n., é. n.]

Transumata Diplomatum et Litterarum. I-IV. [h. n., é. n.]

IrodalomSzerkesztés

Antonius Gánóczy: Episcopi Varadienses. Bécs, 1776

Karcsu Antal Arzén: Vác város története. Vác, 1887

Új magyar irodalmi lexikon. I. 607.