Heraldikai lexikon/Forgon Péter

Forgon Péter (17. sz.) földbirtokos, emlékíró.

A 17. század első felében évtizedekig töltött be jelentős vármegyei tisztségeket Gömörben: 1612-1621 szolgabíró, 1621-1629 első alispán. 1639-ben még mint a vármegye "főember assessor"-át említik a jegyzőkönyvek. Az 1619-ben leégett vályi református templomot felújíttatta, 1622-ben egy harangot önttetett az egyháznak. Neki tulajdonítják a Forgon család történetének első összegzését. Az Extractus címen ismert emlékirat csak újkori másolatokból ismert. Egy rövidebb változata nyomtatásban is megjelent.[1] Terjedelmesebb variánsa egy 1935. évi másolatból ismert. (Forgon levéltár, OL) A mű állítólag 1619-ben készült, ami megkérdőjelezi a hitelességét. Ha létezett is egy eredeti feljegyzés, az újkorban nagyon kiszínezték és átdolgozták.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Bodon Ábrahám: A felsővályi reformált egyház története 1560-1860. Sárospatak, 1860; Rozsnyói Híradó 1895. 21. sz.

IrodalomSzerkesztés

  • Vály-völgy. Népismereti könyvtár I. szerk. B. Kovács István, Pozsony - Rimaszombat - Felsővály. 1991. 37. l.
  • Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családjai. Kolozsvár. Somorja, 1997. 237. l.


Lásd mégSzerkesztés

Forgon Mihály