Heraldikai lexikon/Forstall Márk

Marcus Forstall (-1683. 2. 7.), ír Ágoston-rendi szerzetes, a Zrínyiek udvari történetírója. A neve előfordul Forstall Márk alakban is. Spanyolországban tanult, 1655-ben a bécsi egyetemen doktorált. 1659-62-ben a rend osztrák tartományának provinciálisa. Összeütközésbe került rendtársaival és a vádak alól csak 1666-ban sikerült tisztáznia magát. 1663-tól Csáktornyán, Zrínyi Miklósnál talált menedéket. Az ő megbízásából írta meg a család történetét Stemmatographia Mavortiae familiae comitum de Zrin (kézirat, Zágráb, Archiv Hrvatske; mikrofilmen: OL, 5276. doboz) címmel, melyben a Zrínyieket a keleti gót királyoktól eredezteti. A Stemmatographia címlapja szerint Zrínyi Miklós halála (1664. nov. 18) után a munkát özvegye, Löbl Zsófia megbízásából és valószínűleg Zrínyi Péter szellemi irányításával folytatta. Kézirata több másolatban is fennmaradt. Értékét az adja, hogy az azóta elveszett csáktornyai levéltár irataira támaszkodik. 1665-70 között Zrínyi Péter fiának nevelője. A Wesselényi-összeesküvésben feltehetőleg kettős ügynökként működött. Az udvarnak tett szolgálataiért Lipót császár közbenjárására 1676. június 30-án az írországi Kildare-ben kapott püspökséget. Az angolok fogságba vetették, börtönben halt meg.

IrodalomSzerkesztés

Bene Sándor: A Forstall-kódex. Zrínyi Dolgozatok, V. 1988