Fueszl Kristóf (1510 k. - 1561) éremművész, a körmöcbányai érmészet alapjainak megteremtője. A neve előfordul Füssl, Füssel, Fuessel, Fiesel, Fueszl alakban is. Körmöcbányán dolgozott a 15. század közepén. 1536-ban vasvágó, valószínűleg Claus R. mester sagédje. 1546-ban körmöcbányai szenátor. Az 1547-, 1554-, 1558-, 1560-as években Körmöcbánya főbírája, 1559-ben első szenátora. A folyópénzek (különösen az 1553. évi tallérok) bélyegzőin kívül több (címeres) emlékérmet is készített (II.. Lajos restituált érme, Mária királyné érme [1526 u.], I. Ferdinánd lovas képe [1541], pestis- és biblikus érmek). Nem használt köriratot, az éremfelületet vonallal vagy levélfonattal két részre osztotta, melyek közül felül az érem témája, alul a sorokba rendezett szöveg látható. 31 érme ismert, melyek közül 25 portré-, 6 biblikus érem. Irányítása alatt dolgozott utóda, Richter Lukács. Fia, Kristóf körmöcbányai vasvágó volt. A körmöcbányai Szent Katalin templomban látható 1561-es évszámú és votívumfelirattal ellátott címere eredetileg a várkápolnában volt.