Gánóczy Antal ( 1790), történész, katolikus egyházi író. 1764-től pozsonyi, 1768-tól nagyváradi kanonok, majd az érsekújvári káptalan, a budai papnövelde igazgatója, majd váradi kanonok. 1780-ban a római Árkádia Társaság, 1781-ben az erfurti tudós társaság tagja. 1774-1781 között több történeti művet írt, főleg Szent Lászlóról, a váradi püspökségről és a pannonhalmi apátságról.

Művei szerkesztés

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0012-353.html

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/g/g06328.htm

Prudentia humana. Nagyszombat, 1762

Dissertatio conversistica historico-theologica de usu calicia. Nagyszombat, 1762

Isaak, a meg-váltónak képe. Nagyvárad, 1769

Dissertatio historico-critica de S. Ladislao. Bécs, 1775

Episcopi Varadiensis. Bécs, 1776

A Szent Sacramentumoknak... magyarázása. Nagyvárad, 1779.

A Credónak... magyarázása. Nagyvárad, 1780