Névváltozatok:

gulya (Kemény Lajos ArchÉrt. 1905. 439.[1]), ciconia: eſzterag, gólya, koſzta (Pápai/Bod 110.), pelargus: eſzterag, gólya (uo. 450.)

(ciconia, cigogne, Storch)


Rövidítések:

Gólya a darútól abban különbözik, hogy csőrében kígyót tartva ábrázolják. Gólya van a Nagyréviek czímerében (405. ábra). (Bárczay 149.)

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Somkereki_c%C3%ADmer