Günther A. és Grimm V., heraldikai írók (?).

Petőfi Sándor 1849-ben lefoglalt könyvtárában megvolt Günther A. és Gaim (vagy Grimm?) Magyar czimertára, melyre Nagy Iván (II. 187.), valamint a Siebmacher is hivatkozott, és a leltárba vevő a következőképp írta le:

"129. Magyar czimertár Günther és Gaimtől — 4 Tafel mit 100 verschiedenen Wappen."

(MEZŐSI KÁROLY: Petőfi lefoglalt könyvtára és irományai. Magyar Könyvszemle, 1971/1. 36.)[1]

Eszerint 4 táblán mintegy 100 címert közölt.

A Siebmacherben a szerzők neve Günther A. és Grimm alakban szerepel. (Ágoston címer)

Egy könyvtári katalógus szerint valóban ez lehet a helyes alak:

Günther, A ; Grimm, V: Magyar czimertár a hazának es fiainak. Pest. 1850 ca. [helyesebben 1849 e.] 8 Bl. [2]

A Nemzeti Casino könyvtártának kalauzában (1852) a teljes címe:

Magyar Czimertár, a' hazának és fiainak ajánlva. Kiadj. Gün­ther és Grimm. 1. 2. füz.

253. l.