Heraldikai lexikon/Gabelmann, Nicolaus

Nicolaus Gabelmnann ( -1596), tanár, haditudósító. A neve előfordul Gabelmann Miklós alakban is. Mecklenburgban született. Németországi tanulmányok után 1585-től késmárki, 1588-ban egri rektor. Nádasdy ferenc udvarában élt. 1589-90 között Padovában Nádasdy segítségével jogot tanult. 1591-93 közt grazi gimnáziumi jogtanár. 1594-től császári udvari haditudósító. Kedvelte a magyarokat. 1581-ben Bozóknál tanúja volt Dobó Ferenc és az esztergomi bég párviadalának. Erről Monjomachia címmel éneket szerzett, a magyar dicsőséget és lovagias szellemet magasztaló művét. Ezzel kapcsolatban azt írta Nádasdynak 1595 májusában, hogy folytatni fogja Bonfini munkáját. Megírta a tizenötéves háború történetét (Mansfeldiana militia Hungara). A mezőkeresztesi ütközetben esett el. Sok műve, így naplója is (Bécs, Staatsarchiv) kéziratban maradt.

Művei szerkesztés

Monomachia Hungari Turcica. Monyorókerék, 1588

Panegiris ad Christophorum Peutingerum. Padova, 1590

Oratio funebis super obitum Honorii a Konigsperg. Prága, 1595

Mansfeldiana militia Hungara. Franffurt, 14595

Irodalom szerkesztés

Thallóczy Lajos: Gabelmann Miklós császári hadi történetíró emlékezete. Történelmi Tár, 1896 (levelei, hadi jelentései)

Thallóczy Lajos: Adatok Gabelmann Miklós és Botius Hugó viszonyához. Történelmi Tár, 1897