Heraldikai lexikon/Gabelmann, Nicolaus

Nicolaus Gabelmnann ( -1596), tanár, haditudósító. A neve előfordul Gabelmann Miklós alakban is. Mecklenburgban született. Németországi tanulmányok után 1585-től késmárki, 1588-ban egri rektor. Nádasdy ferenc udvarában élt. 1589-90 között Padovában Nádasdy segítségével jogot tanult. 1591-93 közt grazi gimnáziumi jogtanár. 1594-től császári udvari haditudósító. Kedvelte a magyarokat. 1581-ben Bozóknál tanúja volt Dobó Ferenc és az esztergomi bég párviadalának. Erről Monjomachia címmel éneket szerzett, a magyar dicsőséget és lovagias szellemet magasztaló művét. Ezzel kapcsolatban azt írta Nádasdynak 1595 májusában, hogy folytatni fogja Bonfini munkáját. Megírta a tizenötéves háború történetét (Mansfeldiana militia Hungara). A mezőkeresztesi ütközetben esett el. Sok műve, így naplója is (Bécs, Staatsarchiv) kéziratban maradt.

MűveiSzerkesztés

Monomachia Hungari Turcica. Monyorókerék, 1588

Panegiris ad Christophorum Peutingerum. Padova, 1590

Oratio funebis super obitum Honorii a Konigsperg. Prága, 1595

Mansfeldiana militia Hungara. Franffurt, 14595

IrodalomSzerkesztés

Thallóczy Lajos: Gabelmann Miklós császári hadi történetíró emlékezete. Történelmi Tár, 1896 (levelei, hadi jelentései)

Thallóczy Lajos: Adatok Gabelmann Miklós és Botius Hugó viszonyához. Történelmi Tár, 1897