Névváltozatok: gerlicze (turtur) (Nagy VIII. 133.), gerlicze (Jakab-Szádeczky 1901. 325.), gerlicemadár (Forgon 51.), gerle (Nagy VII. 193.), búbos galamb (Nagy IX. 189.), vadgalamb (Nagy IX. 156.), Noé galambja (Nagy X. 90.), székács (örvös galamb) (TESz. III. 700.), tuba (TESz. III. 993.), columba, columbus, taube; galambfi: pipio (NySz. I. 1054.), örvös galamb: palumbes, vad galamb: oenas, palumbes (NySz. I. 1054.), palumbes, palumba, palumbus: vad galamb, örvös galamb (Pápai/Bod 442.), loculamentum: búg, galamb-tartó hely, méhek' állások, póltz (uo. 374.), turtur: gerlitze (uo. 632.)

„A galamb nem csapodár, hanem igaz állhatatos” [Gyöngyösy István: Cupido. Buda, 1772. 653.] (NySz. I. 383.)

fr: pigeon, colombe, en: pigeon, dove, de: Taube, la: columba


Rövidítések:

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/R%C3%A1tka_c%C3%ADmere

Galamb, viszonylag ritkán szerepelő madár a címertanban. A magyar heraldikában valamivel gyakoribb. A madarak között a zömökebb (a magyar heraldikjában némileg karcsúbb) és gömbölydedebb testéről ismerhető fel. Már Nagy Iván is felfigyelt arra (IX. 156.), hogy nehéz identifikálhatósága miatt a galambot a régi szakirodalomban gyakran vércsének nézik, vagy a vércsét galambnak. Ha azonban a csőrében ágat tart, mindig galamb. Az egyházi heraldikában (szinte) mindig fehér színű, nyitott szárnyú és lefelé repül. A nemesi heraldikában vannak ettől eltérő színű és természetes színezetű galambok is.

Régen az istennők attribútuma, a szerelemistennő madara. Keleten szent madár volt. A csőrében levelet vivő galamb a szerelem postása. A szelídség, tisztaság, szeretet, házassági szerelem, hűség és barátság jelképe. A keresztény felfogásban ő Isten lelke. Az ókeresztény ábrázolásokon a galamb az emberi lelket szimbolizálja, a római katakombákban csőrében olajággal a halottak reménységét fejezi ki az örök életre és a békére (Pax). A keresztény ikonográfiában a hit, Krisztus, és (elsősorban) a Szentlélek ábrázolási módja. A Szentlélek leggyakoribb ábrázolása a galamb volt, a feje körül dicsfénnyel. A (kiterjesztett szárnyú) dicsfénytől övezett galamb a szentlélek jelképe.

Aquinói Szt. Tamás, Szent Gergely és Szent Adelgunda attribútuma. Előfordul a francia Szentlélek Rend és a hugenották jelvényén. A fehér galamb csőrében zöld ággal egykor a béke jelképe volt, mint pl. a Fidzsi-szigetek, a Tongai Királyság és a Ciprusi Köztársaság címerében.

Erdélyben a torjai határban, a Szent Anna-tó felé vezető úton van a világ legmagasabban fekvő székelykapuja, melynek tetején 6 jelképes galambdúc van. Ez a nemességet jelképezte, mert szegény ember nem tarthatott galambot.

Sárkánygalamb (en: dragonorle)Stephen Clackson sisakdíszén (2004)