Heraldikai lexikon/Geleji Katona István


A Geleji Katona István (1589–1649) által 1649-ben összegyűjtött kánonok is a katolikus állásponton álltak. A LXVIII. kánon a negyedik fokig tiltotta a házasságot a vérrokonok és sógorsági rokonok között. (Canones eclesiastici, ex veteribus qua Hungariensibus, qua Transilvaniensibus, inunum collecti, plerisque tamen aliis etiam, pro temporis ratione, aucti, ac in paulo meliorem ordinem redacti. Opera praesertim Steph. Katona Gelejini ... Accedunt acta et conclusiones synodi nationalis Szathmár-Németini sub Georgio Rákóczi a 1646. celebratae. Kolozsvár, 1735.) 12.