Heraldikai lexikon/Gyárffás Mátyás

Gyárffás Mátyás, magyar királyi herold (1760-1776). Udvari szolgálatát alacsonyabb tisztségekben kezdte. 1753-1765 között a fiatal Károly főherceg udvarában inas, kamarai szolgáló (Kammer-Diener)392. 1756-ban, főhercegi inasként évi 1000 forintot keresett.95. l. 1760-tól a császári Főudvarmesteri Hivatalban magyar királyi herold 409. l. és még 1775-76-ban is az, amikor egyben budai várnagy (Schlosshauptmann zu Ofen), királyi tanácsos 347. 354. 1776-ban már hiányzónak (abwesend) írják. 327. l.1729: 91. A nemesi címet az udvari szolgálata során szerezte meg.