Heraldikai lexikon/Györffy György


Kimutatta, hogy a középkori magyar nemzetségek címerállatai a honfoglaló nemzetségek pogány kori totem -jelképeire vezethetők vissza. (Györffy Gy., Tanulmányok a magyar állam eredetéről. (Bp. 1959) 3.). Mivel a honfoglaló sírok leletanyagában az állatábrázolások nagyon ritkák (s akkor is jórészt női sírokban fordulnak elő), László Gyula a nemzetségi címereket Györffyvel szemben a kései avarokra vezette vissza, amely "kettős honfoglalás" néven ismert elmélete szerint egy 670 táján a Kárpát-medencébe beköltöző, túlnyomórészt magyarul beszélő népesség volt. (László Gyula: A "kettős honfoglalás"-ról. Archaeologiai Értesítő 1970. 174-175.[1])