Névváltozatok:

infantéria (Kalmár 1966/67. 153-154.), pedes: gyalogló, pedites: gyalogok, gyalog ſereg, scutum pedeſtre: gyalogok' paisok, peditatus: gyalog ſereg (Pápai/Bod 450.), thorachomachia: gyalogok' bajnokoskodások (uo. 616.)


Rövidítések:


1460. FEBRUÁR 21. BUDA. MÁTYÁS KIRÁLY BOTHFALVI BOTH JAKAB FIAINAK CZÍMERT ÁD. (Arcanum DVD)

Kun vitéz. A Kiskun Kerület címere BKMÖL IV. 504. A Kiskun Kerület Kapitánynak Protocolluma 1727-1761.

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_2270

https://library.hungaricana.hu/hu/view/FoliaArchaeologica_18/?pg=155&layout=s