Névváltozatok:

clocca: harang (Pápai/Bod 665.), fuſor æramentorum: harang öntö́ (uo. 28.)


Rövidítések:

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/%C5%90rbotty%C3%A1n_c%C3%ADmere


Az 1516-ik évben Ulrik kassai rézöntő (rothgysser) Nagyvárad valamelyik egyháza részére harangot öntött, melyért 15 frttal adósai maradtak.** [** Kassa város jegyzőkönyve.]95.