Heraldikai lexikon/Humphrey Gilbert

Sir Humphrey Gilbert (1539 k. – 1583. szeptember 9) angol felfedező.

I. Erzsébet uralkodása alatt akadémiáján az udvari ifjakat heti több órában oktatták a címertanra, hogy "tökéletes herolddá" váljanak. Ezen ismeretek hiányában a gentleman ügyetlenül mozgott volna az udvari társaság udvariassági és társalgási viszonyai között.