Névváltozatok:

indigena: fö́ldében lakó, haza-fia (Pápai/Bod 329.)


Rövidítések:

A magyar indigenátust (honosságot) adományozó oklevél formulája a magyar nemességet adományozóhoz hasonló, de kiegészül egy tagmondattal, mely azt írja le, hogy a megadott évben és helyen tartott országgyűlésen a karok és a rendek, az ország egyházi és világi nagyjai tanácsára történik a Magyarország és a hozzá csatolt területek indigenái, azaz honosai közé való fogadás, azaz a honfiúsítás. A honfiúsító oklevelek jellemző része még az adományos által az országgyűlésen tett indigenátusi eskü vagy juramentum szövege, amelyet belefoglaltak az adománylevelek szövegébe. A honfiúsított idegenek névjegyzéke a syllabus indigenarum volt.


http://real.mtak.hu/10488/1/Ballab%C3%A1s_A%20magyar%20nemess%C3%A9g%20t%C3%A1rsadalmi%20tagol%C3%B3d%C3%A1sa%20%2816-20.%20sz%C3%A1zad%29.pdf

http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/734

https://books.google.sk/books?id=CeZMAQAAMAAJ&pg=PA386&lpg=PA386&dq=Bibra+b%C3%A1r%C3%B3&source=bl&ots=U0p-HW40ZG&sig=S3h6_Zkt5Zkj3sMwvVVGfKatlrQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjY-v2-38bbAhWHFiwKHUaMA2wQ6AEINjAD#v=onepage&q=Bibra%20b%C3%A1r%C3%B3&f=false