Névváltozatok:

addere in faſciculum: a' több tsomóhoz kötni (Pápai/Bod 16.), charta: papiros, charta bibula: itató papiros, ch. claudiana: régál papíros, ch. epiſtolaris: poſta papiros, pergamena: pergamen, iró-kártya, charta verſicolor: tarka papíros, angyal bö́r, chartaria officina: papíros malom, chartarius: papíros tsináló (Pápai/Bod 108.), pagina: a' papiros fóliumnak mind két felö́l-való réſze (uo. 440.), papyrus: Égyiptomban termö́ nád-ſzabású tsemete, mellyre papíros gyanánt írtak, 's innen híják a' papíroſt papírosnak (uo. 443.), rotulus, rutulus: egybe-hajtott rakás papíros (uo. 671.)


Rövidítések: