Heraldikai lexikon/Istvánffy Miklós

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0003-34a.html

http://www.eruditio.hu/zrinyi3d/treasur/

1605-ben tervezte a saját vérrokonsága felderítését és egy genealógiai fa összeállítását. Ennek érdekében a saját rokonságát is számba vette.[1]


  1. Benda Kálmán: Istvánffy Miklós levele 1605-ből. Irodalomtörténeti Közlemények, (71.) 1967/2. 187–190.