Heraldikai lexikon/Jankovich Miklós

Jankovich Miklós (1772-1846), földbirtokos, műgyűjtő.


Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. Budapest, 2010. 114. -- arckép

Pálffy Géza: Jankovich Miklós zászlótörténeti iratgyűjteménye; A Szepesi Kamara rendelete Podbélányi Mihály kamarai pénztárnokhoz Homonnai Drugeth György újonnan beiktatott tokaji főkapitány zászlója készítési költségeinek elszámolásáról, 1641. március 31., Kassa. In: Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2002. november 28–2003. február 16. Szerk.: MIKÓ ÁRPÁD. (=A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 2002/1.) Bp., 2002. 300–302.: No. 283–284.