Heraldikai lexikon/Joseph Daniel Böhm

Joseph Daniel Böhm, avagy Böhm József Dániel (1794-1865), éremművész. A neve előfordul Boehm alakban is. Tanítványai: Radnitzky, Schwartz, Scharff.

Szepesolasziban született, Lőcsén az iskolában „rajzolgatni, faragcsálni kezdett”. 19 évesen a bécsi művészi akadémián faragványaival metszett köveivel tűnt fel, de a megélhetés biztonsága miatt bélyegmetszést kezdett tanulni és véglegesen a „medailleur-művészet” mellett döntött. 1829-től végleg Bécsben telepedett le, és kizárólag emlékérmekkel foglalkozott. 1831-ben „udvari medailleur” címet kap, 1836-tól a cs. kir. főpénzverdében a vésnöki akadémia (Erzverschneideschule oder Possierverschneid - und Gravierakademie) utolsó igazgatója.

„…Böhm nemcsak mint művész, de mint gyűjtő és műértő is Bécs művészi életének legismertebb szereplői közé tartozott. Folytonos összeköttetésben állott a legkiválóbb gyűjtőkkel, a kik itéleteit szinte csalhatatlanoknak tartották. Szoros, mondhatni baráti viszony csatolta őt a magyar műkedvelőkhöz is….Elméleti oktatása alapjául többnyire saját gyűjteményének remekei szolgáltak. Izlése sokoldalúságát tanítványaiba is igyekezett beoltani, a mennyiben Rembrandt, Schongauer és Dürer metszetei tanulmányozására egyaránt buzdította őket. De a mellett Donner és Würth medaillejait is kellett másolniok…Böhm sajátképen az akkor fölszínre került romanticismus felé hajlott, de a mennyiben technikája a classicismus fölfogásában gyökerezett, műveinek stílusát bizonyos tétovázás jellemzi. Vésett arcképein kedveli a meztelen nyaknak hajlott vonalban való elmetszését, a haj elrendezésének bizonyos keresettség nyilatkozik meg, a mező az éremvésők hagyományának megfelelően, fényesre van csiszolva. Ezzel szemben az arckifejezés gyakran természetes és egyéni…” / In: Az iparművészet könyve I., szerk.: Ráth György. Bp., 1902. 304-305. o./

http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=713

Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. Budapest, 2010. 43. -- arckép

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-NagyLajosImre-2005.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Daniel_B%C3%B6hm

https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Daniel_B%C3%B6hm

Érmei:

Boehm: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesületének gyűlései, 1846, Kassa Eperjes, 50 mm