Ismeretes egy kártyapakli, mely valószínűleg V. László vagy Zsigmond magyar király tulajdona volt (1455 k. vagy 1420-1440) és 48 kártyalapból állt. Az utóbbi mellett szól a francia címer szerpeltetése, amely talán Zsigmond király nagyapjára, Luxemburgi János cseh királyra utalhat, aki az 1346-os Crécy csatában esett el. A kártya színeit a német, magyar, cseh, illetve francia címer képviseli. (Kunsthistorisches Museum, Bécs) A kártya II. Ferdinánd (1529-1595) főherceg Innsbruckhoz közeli ambrasi kastélyában maradt fenn, majd több magántulajdonost követően került a bécsi Kunsthistorisches Museumba.

A kártyalapok 12 négyes csoportot alkotnak, melyeket I-től X-ig számoztak. Ezekhez társul még a királynők és a királyok négy-négy kártyából álló csoportja. A nemzeti címerek a későbbi színek (piros, zöld, makk, tök; vagy pikk, káró, treff és kőr) előfutárai.

A kártyajáték neve Hofämterspiel, ami az udvari tisztviselők játékát jelenti. A lapokon is az udvartartáshoz tartozó személyek láthatók. A lapok hierarchikusan vannak kialakítva, az alacsonyabb rangú személyektől a legmagasabb rangúakig terjednek.

A 48 lap lehetővé tette, hogy a kártyával 2, 3, 4, 6, 8 játékos is kártyázhasson egyszerre. A játék szabályai nem ismertek. Az egyik legrégibb kártyajéték az ún. háború, amely a 14. századra nyúlik vissza és a kártyapakli hierarchikus elrendezéséből is erre lehet következtetni. Ebben a játékban minden játékosnak azonos számú lapja van és a játékosok nem látják egymás lapjait. A játékot az osztótól balra levő játékos kezdi el, aki a saját lapjai közül a felsőt felfordítja. A tőle balra levő, majd a következő játékos is ezt teszi. A kört az a játékos nyeri, akinek a legnagyobb értékű a lapja, majd elkezd egy újabb kört. Ha két azonos értékű lap van a körben (pl. két király), az "háborút" jelent és azon játékosok, akiknek a lapjai megegyeznek, felfordítják a saját következő lapjukat, egészen addig, amíg valakinek a lapja nem magasabb a másikénál. Ekkor ő nyeri el az összes kártyát. A játék addig folytatódik, amíg valamelyik játékos el nem nyeri az összes lapot.

http://cards.old.no/1455-hofamterspiel/