Heraldikai lexikon/Köblös Zoltán

Köblös Zoltán (Kolozsvár, 1882.[1] június 30.; ker. júl. 8.[1]–1914. 2. 19.) bibliográfus, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselõje, a Kolozsváron 1903-1913 között kiadott Genealogiai Füzetek egyik szerkesztője.[2] Itt közölte a saját családfáját is. Apja Köblös Gábor, anyja Péter Ilona.[2] Tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban kezdte.[3]

A kolozsvári egyetemi könyvtárban a régi magyar könyvtári osztályt és az ősnyomtatványokat rendezte. Kiadta az Erdélyi Múzeum Könyvtára halotti beszédeinek katalógusát. Ő és Valentiny Antal könyvtártisztek elhatározták az Erdélyi Múzeum-Egyesület összes kiadványai név- és tárgymutatójának elkészítését. Munkájukhoz azonban a könyvtár költözése miatt csak 1912-ben kezdhettek hozzá. A feldolgozás sajnos csakhamar megakadt. Köblös Zoltán 1914. február 19-én meghalt, Valentiny Antal (1883-1948) pedig ugyanazon év augusztus 1-én bevonult kaltonának.3. A hagyatékét Sándor Imre rendezte.[4]

  1. A kolozsvári állami levéltárba került 71-37-es anyakönyv, 83. lap - 753. ssz. Kocs János közlése Sz. L. részére, 2016. 1. 13.
  2. Uo.

Köblös Zoltán: Magyar családtörténeti könyvészet. 1472—1905. Kolozsvár, 1909

Halotti beszédek az Erdélyi Országos Múzeum és a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában. Genealógiai Füzetek. 2 (1904); 3 (1905)

Halotti beszédek az Erdélyi Országos Múzeum és a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában. Kolozsvár: Gámán János örököseinek könyvnyomdája, 1905.

A Genealógiai Füzetek 1-10. évfolyamának tartalommutatója. Kolozsvár, 1912.


Egy fiatal magyar bibliográfus halála. Könyvtári Szemle. 1914. 2. évf. 3. sz. 83.[5]