Névváltozatok: köntösbe öltözött (Jakab-Szádeczky 1901. 343.)

addere opera veſti (Plaut[us]): meg-tzifrázni a' köntöst (Pápai/Bod 16.), calthula (Plaut[us]): sárga ſzínǘ köntösǘ (uo. 92.), chlamydatus: kurta mentés, chlamydula: vitézi kurta köntöske, chlamys: kurta mente (uo. 109.), cilicium: ketske-ſzö́r, ſzö́r ruha, cilicinus: szö́rbö́l ſzö́tt guba (uo. 111.), cœnatorium: vendégségben való köntös <vacsoraköntös> (uo. 121.), cyclas: nemes kerek montli, nemes aſzſzonyok' paláſtjok (uo. 180.), lacinia: hasíték a' ruházaton, lacina togæ: dolmány hasítékja, vagy ſzéli (uo. 362.), paragauda: hasogatott német dolmány (uo. 444.), patagium: arannyal tsillagzó Római köntös régen (uo. 447.), rheno: ködmön, köntös, kos ködmön (uo. 538.)


Rövidítések: