http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/3097

Mátyás király 1486-os törvénykönyvének egyik kiadása

Névváltozatok:

anthologica: fǘvekrö́l-való könyv (Pápao/Bod 51.), auctor libri: könyv iró (uo. 73.), authores claſſici: bé-vött könyvek, vagy irások (uo. 77.), capsarius: szekrény-ö́rzö́, ura utánn könyvet hordozó inas (uo. 96.), chalcographia: könyv-nyomtató, chalcographus: réz tábla metſzö́, könyv-nyomtató (uo. 108.), commentarium componere: magyarázó könyvet irni (uo. 134.), enchiridion: kézben hordozó könyvetske, szekeretske <szekerce>, dákosotska, hand'zár, balta, buzogány, encyclopædia: tudományoknak kerekdeden egymás-után le-irások (uo. 234.), lexicon: szó-tár, ſzókot magyarázó könyv (uo. 369.), pandectæ: olly könyv, mellyben minden dolog közönséggel vagyon meg-írva (uo. 442.), rituales libri: tzérémoniákról, és ſzokásokról-való könyvek (uo. 539.)


Rövidítések:

A könyv és a kígyó a bölcsesség jelképe.