Heraldikai lexikon/Kőváry László

Kőváry László: Erdély nevezetesebb családai. Czimerekkel és leszármazási táblákkal. Kolozsvár, 1854

Kőváry László — Wertner Mór: Hunyadmegye kihalt családjairól — Hunyadmegye legrégibb tisztikara (A XV. század végéig.). Déva, 1900