Heraldikai lexikon/Kaposi Juhász Sámuel

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposi_Juh%C3%A1sz_S%C3%A1muel


Bél Mátyásnak ő küldött meg egy székely rovásírásos ábécét. (Sebestén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei. Budapest, 1915. 115.[1])