A budapesti egyetemen a Történelem Segédtudományai Tanszéken 1980-ban Kállay István kapott tanszékvezetői kinevezést és 1997 vezette azt. Őt Kardos József követte 1997 és 1999 között. Kardos utóda, Bertényi Iván 2004-ig állott a tanszék élén. 2004- ben Borsodi Csaba kapott tanszékvezetői kinevezést,


http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=3437