kisfaludi Kassics Ignác (Világos, 1792. 1. 29.-1854), jogtudós, hiteles királyi udvari ágens és ügyvéd, Veszprém, Békés, Somogy, Heves és Külső Szolnok vármegye táblabírája. 1838-ban kapott nemességet kisfaludi előnévvel. 1846-1848 között került tulajdonába a balatonfüredi volt Széchényi-, majd Kemniczer-kastély. Kassics már korábban, 1843. május 22-én megvásárolt egy szőlőt a környéken mezőszegedi Szegedy Istvántól. A (balaton)füredi vendégnévsor szerint 1852-ben Kassics Ignác fia, Kassics Béla cs. kir. megyei titkár és családja hat fővel Veszprémből érkezett ide nyaralni. Kassics Ignác 1854-ben bekövetkezett halála után örökösei eladták a kastélyt, az épület – mint a 65. számú öreg-hegyi villa – a telekkönyv szerint 1860-ban már dr. Schindler Sámuel orvos, párizsi lakos tulajdonában volt.[1]

1840

A tiszti írásmódról kiadott könyve a Praxis... Írt egy művet a rendekről is.

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/k/k10440.htm

Művei szerkesztés

http://www.odrportal.hu/kereso/index.php?stype=author&q=%22Kassics+Ign%C3%A1c%22

Enchiridion seu tractatus benignarum normalium ordinationum regiarum : tomus I-III. Pest, 1825

Laurea virtutis seu tractatus de praerogativis nobilium inclyti regni Hungariae modis item acquirendae, et legitimandae nobilitatis positivis patriae legibus, benignis item normalibus resolutionibus regiis, ac supremorum fororum decisionibus illustratus. Pest, 1826

Directorium juratorum inclytae tabulae Regiae juridicariae notariorum. Pest, 1828 és 1837

Tractatus de mandatis judicialibus ordinariorum regni Hungariae judicum iisdemque suppari authoritate pollentium ... Pest, 1828

A magyarországi mesterembereket, ezeknek legényeit és tanítványait, nem különben a mester czéheket illető kegyelmes királyi rendeléseknek kivonatai. Bécs, 1833.

Kisfaludi Kassics Ignácz: Érdem koszorúk, vagy Értekezés A' Felséges Austriai, Császári és Királyi uralkodó Házat illető Jeles Rendekrűl, megtiszteltetésekrűl és jutalmazásokrúl, toldalélékképp pedig Europában most virágzó egyéb Jeles Rendekrűl is. Bécs, 1840. 299-308. [2]

Praxis juridica civilis et stylare juristarum latino hungaricum. Viennae, 1832 és Pest, 1835, Pozsony, 1841.

Praxis juridica civilis et stylare juristarum Latino Hungaricum : complectens in se normam peragendarum diversarum functionum juridicarum, conficiendorumque desuper instrumentorum litteralium ad praescriptum patriae legum, curialium decisionum, altiorumque ordinationum regiarum, vigentis item usus, et consuetudinis elaboratum. Pest, 1843

Extractus benignarum resolutionum regiarum, pro magistris opificibus, eorundem sodalibus et tyronibus, caehalibusque Regni Hungariae contuberniis praescriptarum =: A' magyar országi mester-embereket, ezeknek legényeit, és tanítványait, nem külömben a' mester-czéheket illető kegyelmes királyi rendeléseknek kivonatai. Viennae, 1835

Érdem koszorúk vagy értekezés A' Felséges Austriai, Császári és Királyi uralkodó Házat illető Jeles Rendekrűl, megtiszteltetésekrűl és jutalmazásokrúl, toldalékképp pedig Európában most virágzó egyéb Jeles Rendekrűl is. Bécsben, 1840

Irodalom szerkesztés

Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. Budapest, 2010. 122.