Heraldikai lexikon/Katancsich Mátyás Péter

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/k/k10474.htm

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0012-353.html

Schönvisner Utóda a szintén jelentős régészeti munkásságot kifejtő Katancsich Péter (1750-1825) lett. Katancsich pályázaton nyerte el a tisztséget, és azt 1800-ig töltötte be. Schönvisnerrel együtt igen sokat tettek a magyarországi régészet fejlődéséért. Katancsich utóda Stipsics Alajos [1]

Katanchich Péter egyetemi tanár Régész, történész, ferences szerzetes, előbb a zágrábi gimnázium tanára, majd a pesti tudományegyetem 1777-ben létrejött Érem- és Régiségtani Tanszékének vezetője, 1795–1800 között az Egyetemi Könyvtár másodőre. Németről latinra fordította és tankönyvként használta Joseph Hilar Eckel Kurzgefasste Anfangsgründe zur alten Numismatik (Elementa Numismaticae veteris) című numizmatikai munkáját. Megkezdte a római kori emlékek összegyűjtését, s többek között az ő nevéhez fűződnek az első régészeti feltárások Magyarországon. Azonosította a római Lugio település helyét a mai Dunaszekcső területén.

Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. Budapest, 2010. 123. -- arckép