Névváltozatok:

panis: kenyér, panis similagineus: semlye, panis candidus: fejér kenyér, [p.] ater: fekete kenyér, [p.] secundus: köz kenyér, [p.] nauticus: peſzmét, [p.] Martinus: martzapán (Pápai/Bod 443.), ceratium: négy árpa ſzem nyomó, Szent János kenyere, arma cerealia: kenyér sütö́ eſzközök, ceralis ſapor: kenyér íz (uo. 105.), coliphium: bajnokok teſt erö́sítö́ kenyerek (uo. 123.), collyra: szegletes kenyérke, vagy borsos mézes pogátsa (uo. 126.)


Rövidítések:

Bagi István (1931-1986), esztergomi segédpüspök (1979–1986) címere