Heraldikai lexikon/Klobusiczky Antal

klobusiczy Klobusiczky Antal (1738. - 1793., Zétény[1]), udvari titoknok, a Szent István Rend harmadik heroldja (1776-1777).[2]

Zemplén vármegye főispánja (1747-1756), kamarás, királyi tanácsos (1762–1791). Felesége gr. Csáky Anna (1755. - 1826., Buda). Egy fiuk és két lányuk született. -- talán a másik, zétényi gróf K. Antal

Először a királyi helytartótanács, majd az Udvari Magyar Kancellária titoknoka (titkára). Később a 16 szepesi város kormányzója (adminisztrátora).[3] 1769-ben országbirói titoknok, 1770-ben a m. kir. helytartóságnál, majd 1771-ben a m. k. udv. kanczellariánál lett titoknok, és egyszersmind a szent István rendnek is heroldja, majd a szepesi 16 városok kir. administratora, innen pedig a még 1787. előtt a nagyváradi kir. kamarai igazgató, és helytartósági tanácsos lett. Nejétől Pruszkay Antoniától öt leánya és egy fia maradt. [4] 1787-ben helytartótanácsi tanácsos.[5]

1749. július 23-án, Klobusiczky Ferenc, zágrábi püspök utasítására beiktatták a Körös megyei Bresani birtokába.[6] 1751-ben zempléni főispánként biztos volt az ország határait megállapító bizottságban.[7] Báró Klobusiczky Ferenc Xavér, kalocsai és bácsi érsek, Antal, Zemplén vármegye főispánja, valamint István 1753. 10. 12-én Bécsben Mária Teréziától részesültek grófi rangemelésben és címerbővítésben.[8] 1754-ben hirdették ki a horvát országgyűlésen.[9] -- talán a másik, zétényi gróf K. Antal

Klobusiczky Antal (1739-1826) Illésházi József gróf titkára 1764-ben kiadott "Hasznos mulatság" címû munkája, a francia nyelvû Livre des Enfants fordítása.[10] (Klobusiczky Antal: Hasznos Múlatság az az: a' kisdedek' tanúságára, és hasznokra ... egybeszedett kérdések és feleletek. Pozsony, 1764.) -- ez melyik K. Antal? (talán a nemesi ágból való)

Kép: Nemzeti Portrétár