A pozsonyi káptalan pecsétje, 13. század

Névváltozatok:

aſcetaria: kalaſtrom (Pápai/Bod 65.), cœnobium: kalaſtrom (uo. 121.)


Rövidítések: