https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Eszenyi_c%C3%ADmer

Clito Vilmos (1102-1128), Flandria grófjának kopjahordozója, egy 1840-ben szerkesztett francia kéziratból

Névváltozatok:

haſta: kopja, dárda, haſtam torquere, vibrare: el-lö́ni kezébö́l a' kopját, vagy d'zidát, haſtile: dárda, dogenyeg, nyele, vagy fája a' dárdának, kopja-fa (Pápai/Bod 301.), adnixi haſtis: kopiákhoz támaſzkodtak (uo. 21.), antepilani: hoſzſzú kopiás elö́l-járó fö́ válogatott vitézek, ló fö́ emberek (uo. 51.), contophorus: kopjás vitéz (uo. 665.), harczjátéki lándzsa, harczlándzsa (Reiszig-Borovszky [1]), tornalándzsa (Reiszig-Borovszky, Bács-Bodrog[2])

amidőn Zólyomi Miklósnak a micskei jószágára hadakat küldött executióra Rákóczi György”, [1629] Nemes Dávid kitette „az leveles kapuja eleibe az kopjáját, mely akkor az hadakozó nemesseknek czimere volt, senki ezen curiára be nem merészellett menni” (Szálkai 2010. 173.)


Rövidítések: