Heraldikai lexikon/Koppi János Károly

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/k/k11976.htm

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0015-356.html

Katonát Koppi Károly (1784–1794) követte, akinek azért kellett lemondania, mert belekeveredett a Martinovics-mozgalomba.

Katonát a piarista Koppi Károly (1744-1801) követte. II. József rendelkezéseinek köszönhetően már csak egyetemes történelmet tanítottak az egyetemen. Koppi ennek ellenére bevonta a tananyagba a magyar történelmet, és népszerű tanárává vált a karnak. A magyar jakobinusokról folytatott vizsgálati anyagban többek között azt írták róla, hogy „rendkívül merész és hazafias szellemű előadásokat tartott".165 A vizsgálat során nem találtak ellene konkrét bizonyítékokat, ennek ellenére 1796-ban nyugdíjazták.

Koppit 1774-ben Nagyszombatban avatták bölcseleti doktorrá, 1775-76-ban Pesten a bölcselet, 1777-79-ben a kassai akadémián a történelem tanára és könyvtáros. 1780-83-ban már Kolozsvárott tanított történelmet, 1784-től a pesti egyetem világtörténelem tanára, sőt 1787-88-ban a bölcseleti kar dékánja is volt. Állását 1795-ben azért veszítette el, mert túlzottan hazafias szellemű előadásokat tartott. Máramarosszigetre került, ahol 1797-99-ben helyettes rektor, majd 1800-1801-ben Nagykárolyban rektor volt egészen haláláig. http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/01/koppi-karoly-1744%E2%80%931801/ [1]