Heraldikai lexikon/Kovachich Márton György

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0012-353.html

vö. [1]

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/k/k12180.htm

Kovachich Márton György jogtörténész, levéltáros. A nagyszombati egyetemen fi lozófi át, jogot és teológiát tanult. 1786–1787 között szerkesztette a felvilágosodás jegyében megszólaló első magyar tudományos hetilapot, a Merkur von Ungarnt. Munkájával megalapozta a magyar állam- és jogtörténeti forráskutatást.

Bejárta az ország fontosabb levéltárait és rendszeres kutatásokat végzett, melynek eredményeképp jelentek meg forráskiadványai, jogtörténeti munkái.