A szegedi Bölcsészkaron - mint a történelem szakos képzést ellátó hatodik tanszék -1984-ben jött létre önálló segédtudományi tanszék. E szervezeti egység előzményét az 1975-ben Kristó Gyula vezetésével létesült Történeti Segédtudományok Tanszéki Csoport jelentette.