Névváltozatok: idő-esméret (Lánghy 1827, II. oldal), időszámlálás' tudománya (Uo. 108. l.), időtudomány (Uo. 109., 119. l.), időszám-tudomány, időtudomány (Nyiri 1831. 241.), históriai chronológia (Uo. 245.), időszakok, epochák tudománya (Uo. 257.)


Knauz Nándor: Kortan. Hazai történelmünkhöz alkalmazva. Budapest, 1876.[1]

Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. A Chronológia és az Oklevél- tani naptár összevont, javított és bővített kiadása. (Szerk. Gazda István– Érszegi Géza–Raj Tamás–Szögi László.) Bp., 1985

http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/1301.html