"Kubinyi maga is nevezetes gyűjtő volt, és pedig ugy a régiségtanban, mint a természetrajz különböző ágaiban és a műtörténelmi tárgyakban is. Még beszterczebányai tanuló korában, Zipser András tanára által az ásványtanba bevezettetvén, ásvány-tani, geológiai a őslénytani gyűjtéshez kezdett, a mit egész életében ernyedetlenül s olykor nagy anyagi áldozatokkal is folytatott. S midőn ritka becsű gyűjteménye Losoncznak 1849-ben történt földulatásakor megsemmisíttetett: ő csüggedetlenül újra kezdte a gyűjtést. S gyűjtött nemcsak magának: gyűjtött első sorban a nemzeti múzeumnak, s a külföldi muzeumok legtöbbjét is, hazánkbeli ásványokkal megajándékozta. Százakra mennek az érdekes és becses tárgyak, melyekkel kivált a nemzeti múzeum gyűjteményeit gyarapitotta" Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 14. sz. április 5.)


1848-ban a losonci kerület képviselőjévé választották. A szabadságharc alatt eleinte a Batthyány-kormány, majd Kossuth Lajos híve volt. A szabadságharc bukása után a haditörvényszék elítélte, 9 év várfogságot kapott, ahonnan 1852-ben szabadult amnesztiával. 1861-ig az amnesztia utáni időkben tudományos munkájának élt. 1855-ben adta ki A Tisza medre mint ősemlősök sírkertje, valamint 1856-ban az Őslénytani adatok Magyarországról, valamint A teve és a ló című munkáit. 1861-ben részt vett az országgyűlés munkájában, ahol a Határozati Párthoz csatlakozott. 1862-ben Ipolyi Arnoldhoz és Henszlmann Imréhez csatlakozva Konstantinápolyba utazott, ahol az ott őrzött Corvinákat tanulmányozták. A törököktől akkor visszakapott néhány Corvinát a MTA könyvtára kapta meg. Törökországból hazatérve tudományos munkájának élt. (Forrás: Wikipédia)

Felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Ferenc (Videfalva, 1796. március 21. -Videfalva, 1874. március 28.) paleontológus, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. (Forrás: Wikipédia)

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0004/0005/0005-246.html

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/k/k12998.htm