Heraldikai lexikon/Leszármazási jegyzék


Névváltozatok: leszármazási táblázat

de: Nachkommenliste, Nachfahrenliste


Rövidítések:

Leszármazási jegyzék, a leszármazási tábla listaszerű változata. Előnye, hogy a vizsgált személyekkel kapcsolatos szinte összes adatot fel lehet benne tüntetni és folytatólagosan, megszakítás nélkül lehet közölni. Hátránya, hogy kevésbé áttekinthetó, mint a leszármazási tábla, ezért a listán belül célszerű az egyes generációkat külön jelezni (fejléccel, vonallal), ezeken belül pedig az egyes családokat ősszámozással külön is el kell különíteni. A leszármazási egyzékhez hasonló listák a különféle ősjegyzékek. Azok analógiájára összeállíthatók különféle leszármazási jegyzékek is. A leszármazási jegyzék tehát a családi jegyzékhez hasonlóan készül, de itt a lányok utódait is feltüntetjük.

Miközben az ősök száma az egyes generációkban adott (kivéve az ősazonosságot), az utódok pontos száma elméletileg bármennyi lehet (gyakorlatilag azonban véges), tehát ismeretlen. Ezért a genealógiai kutatás során figyelembe kell venni, hogy menet közben újabb családtagokra bukkanhatunk. A kutatás elején nem ismerjük a családtagok közti sorrendet sem, akkor sem, ha a születési évet tesszük meg a sorozatok felállításának alapjává. Ezért a leszármazási jegyzék, a leszármazási tábla, a családi jegyzék stb. számára nincs olyan ideális utódszámozási módszer sem, mint az őstábla esetében a Kekulé-féle ősszámozás. Ennek célszerűsége a vizsgált generációk számától és az összegyűjtött anyag terjedelmességétől függ. A 19. századi leszármazási jegyzékek hajlamosak arra, hogy áttekinthetetlenné váljanak, ha egy generációban kettőnél több utód van. A modern adatfeldolgozási módszereknél minden ismert utódot általában megszakítás nélkül emelkedő számokkal látnak el (pl. 214), és ebben a számsorban minden személy világosan be van sorolva a saját vagy apja (pl. 82) vagy anyja száma szerint (pl. 214-82). Az újonnan megtalált utódok a sorban következő számot kapják, függetlenül a leszármazási sorban elfoglalt helyüktől. Ezen rendszer áttekinthetőbbé válik, ha minden generáció számára fenntartunk egy bizonyos számtartományt. A megfelelő generációkat gyakran római számmal is el szokták látni.

Gróf Bánffy Miklós és báró Kemény Terézia leszármazási jegyzéke (Gudenus ősszámaival). A leányági utódok kövér kapitális betűvel szedett nevek alatt találhatók. A leszármazási utak vonalakkal vannak összekötve, ami szemléletesebbé teszi a jegyzéket, de ezek el is maradhatnak.

Az ősvesztés ellentétes megfelelőjeként itt is kimutatható az ősök azonossága, de ez nem ősvesztés, hanem utódvesztés. Ez akkor fordulhat elő, ha a lista elég részletes, több generációt követ nyomon és akkor nyilvánul meg hamar, ha valamelyik család ágai gyakran házasodnak egymással, mint esetünkben a bethleni Bethlenek, ami azt ederményezi, hogy Bánffy Miklós utódainak a nagyrészét nem a Bánffy, hanem a Bethlen utódok teszik ki.

g1. losonczy báró BÁNFFY Miklós (1724-1777) = magyargyerőmonostori báró Kemény Terézia (1739-1806) 
│                                                                  
├ h1. László (1758-1826) = bethleni gróf Bethlen Borbála († 1806)
│ └ i1. László (1795-1839) = hadadi báró Wesselényi Polyxenia (1801-1878)
│  └ j1. Jozefa (1828-1902) = bethleni gróf BETHLEN Sándor (1823-1884)      
│   ├ i1. András (1847-1898) = foeni Mocsonyi Lívia (1862-1944)
│   │ ├ j1. Margit (1882-1970) = bethleni gr. BETHLEN István (1874-1946) miniszterelnök                 
│   │ │ ├ k1. András (1902-1970) = I. Viola (Feigelstock) Magda (*1896), II.Mészáros Eszter  
│   │ │ │               (1892-1955), III. Moffmann Mária Pálma (1900-1949)
│   │ │ ├ k2. István (1904-1982) = gróf Parravicini Mária (*1912) 
│   │ │ │ └ l1. Miklós (*1942) = Masotti Annie (*1945)
│   │ │ │   └ m1. András (*1971)
│   │ │ └ k3. Gábor (1906-1981) = Schmidt Edit (1909-1969)
│   │ │  └ l1. Katalin (*1937) = I. báró ROSEN Gergely (*1925), II. dobozi és  
│   │ │                      kisszántói DOBOZY Mihály (*1929)      
│   │ └ j2. Ilona (*1886) = alapi SALAMON Géza (1872-1920)
│   ├ i2. Karolina (1849-1914)
│   ├ i3. Polyxenia (1850-1939) = I. uzoni BÉLDI Dénes (1847-1874)
│   │                      = II. hídvégi és oltszemi gróf NEMES János (1824-1905) 
│   ├ i4. László (1852-1900)
│   ├ i5. Gergely (1854-1896) = sepsi-rétyi Antos Klára (1852-1904)
│   │ ├ j1.Klára (1877-1972)=kászoni és impérfalvi báró BORNEMISZA Gyula (1873-1925)
│   │ │ ├ e1. Tivadar (1913-1958)
│   │ │ │ ├ f1. Miklós (*1942)
│   │ │ │ └ f2. Berryl (*1944) = I. GOTTHÁR Lajos (1941-1973), 
│   │ │ │                  = II. BARNA Tamás (*1947)
│   │ │ ├ e2. János (1914-1969) = Nagy Emma (*1909)
│   │ │ ├ e3. Gábor (*1915)
│   │ │ ├ e4. Gyula (1916-1987)
│   │ │ └ e5. Éva (*1919) = I. baróti BEDE István (1904-1978)
│   │ │                = II. kaponyai LENGYEL Ferenc (*1907)
│   │ └ j2. Éva (1878-1961) = gróf LEDOCHOWSKI Ferenc (1876-1954)
│   └ i6. Olívia (1855-1931) = moravani és duppaui gróf ZEDWITZ Ferenc (1857-1914)h2.(Bánffy) Zsuzsanna (1763-1840) = I. bethleni góf Bethlen Gergely (1760-1816 ?) 
│ │                 = II. bethleni gróf BETHLEN Ferenc (1762-1812) 
│ ├ g1. Borbála (= I. 1793-1834) = altorjai báró APOR Pál (1791-1865) 
│ │ └ b1. Gergely (1818-1849) = nagybarcsai Bracsay Klaudina (1828-1883)
│ │  └ c1. Borbála (1845-1931) = báró BLOMBERG Lajos (1838-1915) 
│ └ g1. BETHLEN Ferenc (= II. 1800-1875) = bethleni gróf Bethlen Karolina (1803-1891)
│  ├ h1. Ferenc (1824-1893) = bethleni gróf Bethlen Leopoldina (1826-1913)
│  ├ h2. Mária (1827-1876) = (II.) bethleni gróf BETHLEN Pál (1798-1859) 
│  │ ├ g2.Vilma (1850-1940) = nagykállói KÁLLAY Béni (1839-1903) 
│  │ ├ g3. Pál (1851-1935) = I. kisrhédei gróf Rhédey Gabriella (1861-1883), II. borosjenői 
│  │ │ │               Tisza Jolán (1861-1949)
│  │ │ ├ h1. Etelka (= II. 1896-1913)
│  │ │ ├ h2. Károly (= II. *1889) = nemeskéri Kiss Margit (1891-1976)
│  │ │ │ └ i1. Pál (*1916) = I. jeskófalvi és bajczai Beliczay Ilona (*1924), II. Nedoh Marina
│  │ │ │  ├ j1. Károly (= I.*1945) = Loubier Anna Mária Margit Franciaska (*1945)
│  │ │ │  │ └ k1. Ágnes (* 1972)
│  │ │ │  └ j2. Ida (= II. *1964)
│  │ │ └ h3. László (= II. 1900-1967) = széki gróf Teleki Margit (1904-1957)
│  │ │  ├ i1. Jolán (*1925) = baksai és szölledi BAKSAY László (1904-1985) 
│  │ │  ├ i2. Margit (*1927-1970)
│  │ │  ├ i3.László (*1943) = John Irmhild (*1941), II. Saacke Bettina (*1946)
│  │ │  │ ├ j1. Erzsébet (= I. *1968) 
│  │ │  │ ├ j2. Ilona (= I. * 1970)  
│  │ │  │ ├ j3. Andrea (= II. *1973)
│  │ │  │ ├ j4. Júlia (= II. *1975)
│  │ │  │ └ j5. Gergely (= II. * 1982)
│  │ │  └ i4. István (*1946)
│  │ ├ g4. Ödön (1852-1927) = hadadi báró Wesselényi Sarolta (1860-1928)
│  │ │ ├ h1. Pál(1883-1971) = I. kisserényi gróg Serényi Gabriella (1901-1951)
│  │ │ │ │         = II. Marek Lujza (*1897)
│  │ │ │ ├ i1. Mária Ella (= I. 1922-1983) = trakostajáni gróf Draskovich György (*1919) 
│  │ │ │ └ i2. Ferenc (*1925) = szentimrei Szentimrey Ilona (*1921)
│  │ │ │  ├ j1. Anna (*1949) = LA FONTAINE Robert Gerald (*1940)
│  │ │ │  └ j2. Mihály (*1954)
│  │ │ ├ h2. Stefánia (1885-1975) = széplaki báró PETRICHEVICH-HORVÁTH 
│  │ │ │                            Artúr (1872-1944 v.5)
│  │ │ ├ h3. Ferenc (1887-1916) 
│  │ │ ├ h4. György (1888-1968) = branyicskai báró Jósika Paula (1889-1962)  
│  │ │ └ h5. Sarolta (1897-1964) = I. nagyertsei és gelenczei gróf THOLDALAGI 
│  │ │                         László (1892-1942), II. köferingi és schönbergi  
│  │ │                         gróf LERCHENFELD Henrik (1897-1967)
│  │ ├ g5. Aladár (1854-1941) = németújvári gróf Batthyány Vilma (1867-1951)
│  │ │ ├ h1. Gabriella (1888-1965) = zichi és vásonkeöi gróf ZICHY Ödön (1874-1967)
│  │ │ └ h2. Vilma Mária (1889-1968)
│  │ ├ g6. Margit (1858-1929) = I. széki gróf TELEKI Géza (850-1882), 
│  │ │ │                  = II. losonczy báró BÁNFFY György (1853-1889)
│  │ │ ├ k1. Judit (= II. 1888-1949) = bethleni gróf BETHLEN Ádám (1881-1958)
│  │ │ │ ├ i1. Gábor (*1910) 
│  │ │ │ ├ i2. Farkas (*1913)
│  │ │ │ └ i3. Ádám (*1917) = Jendrassik Éva (*1921)
│  │ │ │  ├ j1. Fruzsina (*1942)
│  │ │ │  └ j2. Julianna (*1946)
│  │ │ └ k2. Zsuzsanna (= II. 1888 ?-1971) = malomvízi gróf KENDEFFY Gábor (1875-1962)
│  │ └ g7. Bálint (1856-1913) = uzoni gróf Béldi Berta (1863-1946)
│  │  ├ h1. Mária (1882-1970) = bethleni gróf BETHLEN Sándor (1881-1924) 
│  │  │ ├ l1. Mária (1906-1988) = egri MAGOSS György (1889-1937)
│  │  │ ├ l2. Erzsébet (1907-1985) = I. maksai MÁRIAFFI Albert (1895-1955)
│  │  │ │    = II. kohanóczy és vágújhelyi KOCHANOVSZKY Zdenkó (1907-1983)
│  │  │ ├ l3. Lajos (1909-1913)
│  │  │ ├ l4. Géza (*1910) = nedeczi Nedeczky Ágnes (*1915)
│  │  │ │ ├ m1. Géza (*1945) = Marabini Tereza Lucia (*1948)
│  │  │ │ │ ├ n1. Sándor Gábor (*1973) 
│  │  │ │ │ ├ n2. Stefánia Alexandra (*1976)
│  │  │ │ │ └ n3. Krisztián Sándor (*1979)
│  │  │ │ └ m2. Miklós (*1946) = Bellosi Inez Laura (*1952)
│  │  │ │  ├ n1. Miklós István (*1974) 
│  │  │ │  ├ n2. Géza Krisztián (*1976)
│  │  │ │  └ n3. Zsófia (*1984)
│  │  │ └ l5. Éva (*1911) = szenttamási és örményszékesi SZALÁNTZY Gábor (1901-1945)
│  │  ├ h2. Gábor (1885-1914) = sepsiréthi Antos Ilona (1891-1941)
│  │  ├ h3. Bálint (1887-1946) = I. losonczy báró Bánffy Marianne (1891-1966)
│  │  │ │                  = II. gróf Arz-Vasegg Alice (1892-1983)
│  │  │ ├ i1. Bálint (= I. 1913-1919)
│  │  │ ├ i2. Gábor (= I. 1914-1981) = kőrösi és barátosi Ferencz-Mihály Éva (1912-1983) 
│  │  │ │ ├ j1. Anikó (*1938) 
│  │  │ │ ├ j2. Ágnes (*1940) = ZILINSZKY Róbert (*1938)
│  │  │ │ ├ j3. Éva (* 1942) = SZENTKÚTY Miklós (*1942)
│  │  │ │ └ j4. Rózsa (1944-1960)
│  │  │ ├ i3. Dániel (= I. 1917-1977) = bethleni gróf Bethlen Ilona (*1924)
│  │  │ │ ├ j1. Mária (*1944) = KAPPÉTER Bálint (*1937)
│  │  │ │ ├ j2. Zsuzsánna (*1945) = I. DETKY Tamás (*1932)
│  │  │ │ │                   = II. monyorói báró URBÁN Péter (*1954)'
│  │  │ │ ├ j3. György (1947-1951)
│  │  │ │ ├ j4. Gábor (*1951) = branyicskai báró Jósika Anna Mária (*1951)
│  │  │ │ │ ├ k1. Zsófia (*1978)
│  │  │ │ │ └ k2. Gábor (*1980)
│  │  │ │ ├ j5. Béla (*1955) = gencsi és érmihályfalvi Gencsy Klára (*1962)
│  │  │ │ │ ├ k1. Júlia (*1985)
│  │  │ │ │ └ k2. Kata (*1987)
│  │  │ │ ├ j6. Farkas (*1957) = Bay Mária Tünde (*1959)
│  │  │ │ │ ├ k1. Dávid (*1981)
│  │  │ │ │ └ k2. Berta (*1983)
│  │  │ │ └ j7. Erzsébet (*1961) = CSILLAG László (*1961)
│  │  │ ├ i4. Ilona (= II. *1927) = polányi és táplánfalvi POLÁNYI László (*1920)
│  │  │ └ i5. Miklós (= II.*1929) = Mollik Gladys (*1946)
│  │  │   ├ j1. Katalin (*1975)
│  │  │   └ j2. Miklós (*1977)
│  │  ├ h4. Béla (1888-1979) = göncruszkai gróf Kornis Klára (1893-1983)
│  │  │ ├ i1. Éva (*1920) = SZENTKIRÁLYI Gyula (1912-1988)
│  │  │ ├ i2. Klára (*1921) = MARTIN Ferenc (*1910)
│  │  │ ├ i3. Ilona (*1924) = bethleni gróf BETHLEN Dániel (1917-1977)
│  │  │ │ ├ j1. Mária (*1944) = KAPPÉTER Bálint (*1937)
│  │  │ │ ├ j2. Zsuzsánna (*1945) = I. DETKY Tamás (*1932)
│  │  │ │ │            = II. monyorói báró URBÁN Péter (*1954)'
│  │  │ │ ├ j3. György (1947-1951)
│  │  │ │ ├ j4. Gábor (*1951) = branyicskai báró Jósika Anna Mária (*1951)
│  │  │ │ │ ├ k1. Zsófia (*1978)
│  │  │ │ │ └ k2. Gábor (*1980)
│  │  │ │ ├ j5. Béla (*1955) = gencsi és érmihályfalvi Gencsy Klára (*1962)
│  │  │ │ │ ├ k1. Júlia (*1985)
│  │  │ │ │ └ k2. Kata (*1987)
│  │  │ │ ├ j6. Farkas (*1957) = Bay Mária Tünde (*1959)
│  │  │ │ │ ├ k1. Dávid (*1981)
│  │  │ │ │ └ k2. Berta (*1983)
│  │  │ │ └ j7. Erzsébet (*1961) = CSILLAG László (*1961)
│  │  │ └ i4. Ágnes (*1928) = gróf DEGENFELD-SCHONBURG Sándor (*1922)
│  │  ├ h5. Ödön (1893-1968) = Huszár Margit (1894-1938)
│  │  │ ├ i1. Katalin (*1924) = ternovai báró STIPSICZ Károly (*1910) 
│  │  │ └ i2. Ödön (*1927)
│  │  └ h6. Betra (1896-1924) = gönczruszkai gróf KORNIS Károly (1894-1955)
│  └ h3. Sándor (1823-1884) = losonczy báró Bánffy Jozefa (1828-1902)
│    ├ i1. András (1847-1898) = foeni Mocsonyi Lívia (1862-1944)
│    │ ├ j1. Margit (1882-1970) = bethleni gr. BETHLEN István (1874-1946) miniszterelnök
│    │ │ ├ k1. András (1902-1970) = I. Viola (Feigelstock) Magda (*1896), II.Mészáros Eszter 
│    │ │ │                   (1892-1955), III. Moffmann Mária Pálma (1900-1949)
│    │ │ ├ k2. István (1904-1982) = gróf Parravicini Mária (*1912)
│    │ │ │ └ l1. Miklós (*1942) = Masotti Annie (*1945)
│    │ │ │   └ m1. András (*1971)
│    │ │ └ k3. Gábor (1906-1981) = Schmidt Edit (1909-1969)
│    │ │   └ l1. Katalin (*1937) = I. báró ROSEN Gergely (*1925), II. dobozi és  
│    │ │                      kisszántói DOBOZY Mihály (*1929)   
│    │ └ j2. Ilona (*1886) = alapi SALAMON Géza (1872-1920)
│    ├ i2. Karolina (1849-1914)
│    ├ i3. Polyxenia (1850-1939) = I. uzoni BÉLDI Dénes (1847-1874)
│    │                      = II. hídvégi és oltszemi gróf NEMES János (1824-1905)
│    ├ i4. László (1852-1900)
│    ├ i5. Gergely (1854-1896) = sepsi-rétyi Antos Klára (1852-1904)
│    │ ├ j1. Klára (1877-1972) = kászoni és impérfalvi báró BORNEMISZA Gyula (1873-1925)
│    │ │ ├ e1. Tivadar (1913-1958) sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi Emília (*1921) 
│    │ │ │ ├ f1. Miklós (*1942)
│    │ │ │ └ f2. Berryl (*1944) = I. GOTTHÁR Lajos (1941-1973) 
│    │ │ │                  = II. BARNA Tamás (*1947)
│    │ │ ├ e2. János (1914-1969) = Nagy Emma (*1909)
│    │ │ ├ e3. Gábor (*1915)
│    │ │ ├ e4. Gyula (*1916)
│    │ │ └ e5. Éva Mária Róza (*1919) = I. baróti BEDE István Gyula (1904-1978)
│    │ │                         = II. kaponyai LENGYEL Ferenc (1907)
│    │ └ j2. Éva (1878-1961) = gróf LEDOCHOWSKI Ferenc (1876-1954)
│    └ i6. Olívia (1855-1931) = moravani és duppaui gróf ZEDWITZ Ferenc (1857-1914) 
│ 
└ h3. Bánffy Pál (1762-1828) = felcsúti Gányi Erzsébet (1767-1831)
  ├ i1. Erzsébet (1794-1853) = széki gróf TELEKI Ferenc (1787-1861)
  ├ i2. Ágnes (1799-1812)
  ├ i3. Johanna (1803-1862) = cserneki és tarnakeöi gróf Dessewffy Ágoston (1796-1855) 
  └ i4. Miklós (1801-1894) = I. hadadi báró Wesselényi Katalin (1805-1885)
   │                  = II. iktári gróf Bethlen Katalin (1814-1871)
   ├ j1. Béla (= I. 1831-1888) = I. hadadi báró Wesselényi Róza (1835-1867)
   │ │                   = II. hadadi báró Wesselényi Rózsa Jozefa Mária (1846-1926)
   │ └ k1. Róza (= II. 1869-1952) = I. kisserényi gróf SERÉNYI Béla (1866-1919)
   ├ j2. Erzsébet (= II. 1841-1913) = ungarschützi, frattingi és pilliczi gróf BERCHTOLD
   │ │                         Richárd (1837-1906)
   │ ├ f1. Miklós (1862-1911) = báró d'Erp de Holt et Baerlo Germaine Jeanne Josephine 
   │ │ │                     Mária Walrande (*1870)
   │ │ └ g1. Antal Mária Waleran Richárd Max Xaver (1895-1915)
   │ └ f2. Sarolta (1864-1939) bernecei SZOKOLYI Alajos (1871-1932)
   └ j3. György (= II. 1845-1929) = losonczy báró Bánffy Irma Mária (1852-1875)
     ├ k1. Katalin (1871-1974) = nagybarcsai BARCSAY Tamás (1868-1936)
     └ k2. Miklós (1873-1950) = Váradi-Weber Aranka (1885-1966)
      └ l1. (FEKETE) Katalin (örökbefogadott) = Jellen N. 


Utódvesztés szerkesztés

Utódvesztésre akkor kerül sor, ha testvérek utódai (unokatestvérek) kötnek házasságot és ebből utódok származnak. Ez Bethlen Dániel és Ilona, illetve Bánffy Zsuzsanna és Bethlen Ferenc utódainak őstábláján ősvesztésként nyilvánul meg. Utódvesztésre (a következő generációban) mindig sor kerül, ha a testvérek utódai bármelyik későbbi generációban házasságot kötnek, ami bizonyos időtávlatban minden egyes ember esetében (szinte) elkerülhetetlen. Ha elsőfokú unokatestvérek kötnek házasságot, az utódvesztés mindjárt a következő generációban megjelenik (a nagyapai generációban). Ha másodfokú unokatestvérek kötnek házasságot, az utódvesztés a második generációban (a dédapai generációban) jelenik meg, a harmadfokú unokatestvéreknél a harmadik (szépapai) generációban stb.

Eddig a genealógusok azt gondolták, hogy egy probandusnak tetszőleges számú utóda lehet (akár több milliárd is, ha pl. figyelembe vesszük, hogy Európa 800 milliós lakossága genetikailag mindössze 7 férfitól származik) és ezek száma csak a család életképességétől (a gyermekek számától) függ. Az utódvesztés viszont (mely az ősvesztés fordítottja) arra mutat, hogy az idők folyamán az utódvesztés foka egyre nagyobb. Az szinte elkerülhetetlen, hogy valamikor az idők folyamán egykori testvérek utódai, azaz unokatestvérek lépjenek koícióra és hozzanak létre utódokjat. Minél később kerül erre sor, annál nagyobb a génveszteség, mert az első fokú unokatestvérek 4 ember génjeit egyesítik, a másodfokúak 8 emberét, a harmadfokúak már 16 emberét stb. azaz az általuk összegyűjtött gének az utódokban lenullázódnak. Az utódvesztésben tehát az azonos génekkel rendelkező testvérek szüleinek a génjei térnek vissza. Utódvesztésre elméletileg csak akkor nem kerülne sor. Ha minden családban csak egy gyerek lenne, ez azonban a családok tömeges kihalásához vezetne.

Az utódvesztés hasonló jelenség a genetikai vonalegyesüléshez, az utódvesztésnél azonban rokoni (unokatestvéri) vonalak egyesüléséről van szó, a vonalegyesülésnél idegen vonalak egyesülnek.

Ezen a tömörebb táblán jobban kivehető az utódazonosság.

g1. losonczy báró BÁNFFY Miklós (1724-1777) = magyargyerőmonostori báró Kemény Terézia (1739-1806)  
│                                                                
├ h1. László (1758-1826) = bethleni gróf Bethlen Borbála († 1806)
│ └ i1. László (1795-1839) = hadadi báró Wesselényi Polyxenia (1801-1878)
│  └ j1. Jozefa (1828-1902) = bethleni gróf BETHLEN Sándor (1823-1884)      
│    ├ i1. András (1847-1898) = foeni Mocsonyi Lívia (1862-1944)
│    ├ i2. Karolina (1849-1914)
│    ├ i3. Polyxenia (1850-1939) = I. uzoni BÉLDI Dénes (1847-1874)
│    │                      = II. hídvégi és oltszemi gróf NEMES János (1824-1905) 
│    ├ i4. László (1852-1900)
│    ├ i5. Gergely (1854-1896) = sepsi-rétyi Antos Klára (1852-1904)
│    └ i6. Olívia (1855-1931) = moravani és duppaui gróf ZEDWITZ Ferenc (1857-1914)h2.(Bánffy) Zsuzsanna (1763-1840) = I. bethleni góf Bethlen Gergely (1760-1816 ?) 
│ │                = II. bethleni gróf BETHLEN Ferenc (1762-1812) 
│ └ g1. BETHLEN Ferenc (= II. 1800-1875) = bethleni gróf Bethlen Karolina (1803-1891)
│  ├ h2. Mária (1827-1876) = (II.) bethleni gróf BETHLEN Pál (1798-1859) 
│  │└ g7. Bálint (1856-1913) = uzoni gróf Béldi Berta (1863-1946)
│  │  ├ h3. Bálint (1887-1946) = I. losonczy báró Bánffy Marianne (1891-1966)
│  │  │ │           = II. gróf Arz-Vasegg Alice (1892-1983)
│  │  │ └ i3. Dániel (= I. 1917-1977) = bethleni gróf Bethlen Ilona (*1924)
│  │  │   ├ j1. Mária (*1944) = KAPPÉTER Bálint (*1937)
│  │  │   ├ j2. Zsuzsánna (*1945) = I. DETKY Tamás (*1932)
│  │  │   │            = II. monyorói báró URBÁN Péter (*1954)'
│  │  │   ├ j3. György (1947-1951)
│  │  │   ├ j4. Gábor (*1951) = branyicskai báró Jósika Anna Mária (*1951)
│  │  │   ├ j5. Béla (*1955) = gencsi és érmihályfalvi Gencsy Klára (*1962)
│  │  │   ├ j6. Farkas (*1957) = Bay Mária Tünde (*1959)
│  │  │   └ j7. Erzsébet (*1961) = CSILLAG László (*1961)
│  │  └ h4. Béla (1888-1979) = göncruszkai gróf Kornis Klára (1893-1983)
│  │    └ i3. Ilona (*1924) = bethleni gróf BETHLEN Dániel (1917-1977)
│  │      ├ j1. Mária (*1944) = KAPPÉTER Bálint (*1937)
│  │      ├ j2. Zsuzsánna (*1945) = I. DETKY Tamás (*1932)
│  │      │            = II. monyorói báró URBÁN Péter (*1954)'
│  │      ├ j3. György (1947-1951)
│  │      ├ j4. Gábor (*1951) = branyicskai báró Jósika Anna Mária (*1951)
│  │      ├ j5. Béla (*1955) = gencsi és érmihályfalvi Gencsy Klára (*1962)
│  │      ├ j6. Farkas (*1957) = Bay Mária Tünde (*1959)
│  │      └ j7. Erzsébet (*1961) = CSILLAG László (*1961)
│  └ h3. Sándor (1823-1884) = losonczy báró Bánffy Jozefa (1828-1902)
│    ├ i1. András (1847-1898) = foeni Mocsonyi Lívia (1862-1944)
│    ├ i2. Karolina (1849-1914)
│    ├ i3. Polyxenia (1850-1939) = I. uzoni BÉLDI Dénes (1847-1874)
│    │              = II. hídvégi és oltszemi gróf NEMES János (1824-1905)
│    ├ i4. László (1852-1900)
│    ├ i5. Gergely (1854-1896) = sepsi-rétyi Antos Klára (1852-1904)
│    └ i6. Olívia (1855-1931) = moravani és duppaui gróf ZEDWITZ Ferenc (1857-1914) 
│ 
└ h3. Bánffy Pál (1762-1828) = felcsúti Gányi Erzsébet (1767-1831)


Ha azt szeretnénk tudni, miként jött létre a zölddel jelölt utódvesztés, azt látjuk, hogy Bethlen g7. Bálint (1856-1913) fiai közé tartoztak h3. Bálint (1887-1946) és h4. Béla (1888-1979). Bálint (1887-1946) egyik fia, i3. Dániel (= I. 1917-1977), elvette unokatestvérét, h4. Béla (1888-1979) egyik lányát, i3. Ilonát (*1924). Ezért Dániel (= I. 1917-1977) és = Ilona (*1924) gyermekei részben azonosak h3. Bálint (1887-1946) és h4. Béla (1888-1979) utódaival.

Valamivel bonyolultabb a helyzet a pirossal jelölt utódazonosságnál. A Bánffy h2. Zsuzsanna (1763-1840) első férjétől, Bethlen Gergelytől (1760-1816 ?) származó utódoknál nincs utódvesztés. Az ő második férje, Gergely öccse, Bethlen Ferenc (1762-1812) volt. Ferenc fia, g1. Bethlen Ferenc (1800-1875). Az ő egyik fia, Bethlen h1. Sándor (1823-1884), aki elvette harmadfokú unokatestvérét, Bánffy i1. László (1795-1839) lányát j1. Jozefát (1828-1902). Azaz Bánffy h2. Zsuzsanna és Bánffy h1. László (1758-1826) testvérek voltak. Lászlónak egyetlen fia volt, i1. László (1795-1839), akinek egyetlen gyermeke Bánffy j1. Jozefa (1828-1902). Bánffy Zsuzsnna egyik fia Bethlen Ferenctől (1762-1812) g1. BETHLEN Ferenc (= II. 1800-1875), akinek (Bethlen Karolinától származó) fia, h3. Sándor (1823-1884), Bánffy j1. Jozefa (1828-1902) férje. Azaz Bánffy László unokája Jozefa és testvére, Bánffy Zsuzsnna unokája Bethlen Sándor lépett egymással házasságra. Ezt a rokonságot azonban már jobban lehet érzékeltetni a vérrokonsági táblán.

Bánffy Zsuzsanna és Bethlen Ferenc utódai ezenkívül a zölddel jelölt utódazonossághoz is hozzájárultak, ezért az utódvesztés kezdetét vörös-zöld betűkkel jelöltük. (Ez egyben azt is jelenti, hogy a zölddel jelölt utódvesztés kétszeres vagy áttételes utódvesztésnek tekinthető, nem számítva ide a Bethlen családon belül időközben végbement belházasságokat, ami tovább bonyolítja a helyzetet). Egyébként Bethlen Sándor (1823-1884) hugának, h2. Máriának (1827-1876) második férjétől, Bethlen Páltól (1798-1859) származó egyik fia, g7. Bálint (1856-1913) volt a zölddel jelölt utódvesztésben részt vevő utódok egyik őse, nagyapja.)

Az utódvesztés bizonyos törvényszerűségeket követ. 1. A testvérek utódai, akik előidézik az utódvesztést, azonos generációhoz tartoznak. 2. Az utódvesztés nem függ az időtől, bármelyik generációban végbemehet, ha két testvér utódai lépnek házasságra (koícióra). 3. Az utódvesztés a közös eredetű házastársak (koíció) gyermekeinek utódaiban következik be. 4. Az utódvesztés foka a későbbi generációk során egyre több utódra terjed ki. 5. Az utódvesztés a családon belüli további házasságokkal (koícióval) fokozódik, a családon kávüli házasságokkal (koícióval) elodázódik, de nem szűnik meg, mert végső fokon mindenki utóda (kognátusa) mindenkinek. 6. Az utódvesztés az ősvesztéshez hasonlóan elérheti egyensúlyi állapotát, de az idők folyamán általában mindenkinél egyre növekszik. 7. Az utódvesztést csak úgy lehet elodázni, ha egymástól térben nagyon messzire élő személyek lépnek egymással koícióra. 8. Az utódazonosság a leszármazási jegyzék két eltérő részén nyilvánul meg. 9. Az utódvesztés előidézheti egy látszólag rendkívül virágzó család leszármazási ágainak a teljes kihalását is, ha annak ágai gyakran lépnek egymás között koícióra. Ekkor a leszármazás mindössze egy ágra csökkenhet, míg az is ki nem hal.