Névváltozatok:

vitézneki csapás, Ritter Schlag, vitéznek csapattatás (Kassics, 1840. 300.), torque aliquem donare: valakit ſzentelt vitézzé tenni (Pápai/Bod 620.), felövezés


Rövidítések:


https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_25/?pg=604&layout=s&query=lovag -- 2680. szám

Zsigmond király lovagot avat a konstanzi zsinaton
Zsigmond király lovagot avat a konstanzi zsinaton

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_01/?pg=81&layout=s&query=lovag -- 652. sz.


1388. júl. 14-én Velence elrendeli, hogy Magyarországból hazatért követének adják vissza Zsigmond király 50 arany értékű ajándékát, amelyet lovaggá ütésekor, és viszonzásul a királynak Monaci Lőrinc és rokona: Simon de T(al)entis által átadott ajándékaiért kapott.[1]