Névváltozatok: férfi gyorsan iramló lovon ülni látszik (Jakab-Szádeczky 1901. 386.), lovon vágtató vitéz (Tóth I. 1909. 277.)

caballarius: lóvas katona (Pápai/Bod 87.), celeres: könnyǘ vitézek, könnyǘ lovas hadak (uo. 104.), expediti equites: könnyǘ lovasok (uo. 253.), tolerare, & alere equitatum: lovas hadat tartani (uo. 618.), kürazir <páncélos lovas katona>


Rövidítések:


http://www.npg.hu/index.php/component/jcollection/item/2539-kovats-mihaly-fabrinczi

http://epa.oszk.hu/00000/00018/00014/07bal.htm

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Jak%C3%B3_c%C3%ADmer

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Pap_c%C3%ADmer