Márton Jakab (Túrócszentmárton, 1870 - Auschwitz, 1944) festő, grafikus. Festészeti tanulmányait Budapesten Lotz Károly, Székely Bertalan, Berlinben Kern vezetésével végezte, majd 1911-ben a nagybányai szabadiskolában folytatta. 1894. 6. 20-án lett képesített középisko1ai tanár szabadkézi és mértani rajzolásból. Tanári pályája megkezdése előtt Münchenbe ment rövid tanulmányútra, majd egy évig helyettes tanár volt a kaposvári állami főreál gimnáziumban, és 7 évig a körmöcbányai állami főreáliskolában. 1903-1930-ig a székesfehérvári Ybl Miklós állami főreáliskolan tanára. 1928-1929-ban a székesfehérvári Go1dziher zsidó elemi iskola iskolaszéki elnöki feladatait is ellátta. Tagja volt a Fejér Megyei Múzeumegyesületnek. Nyugállományba vonulásakor a tanári kar meleg szavakkal búcsúztatta: "E hosszú idő alatt nemcsak tanítványai rajongását, tanártársainak baráti szeretetét, hanem Székesfehérvár egész társadalmának megbecsülését vívta ki magának." 1944.7. 14-én a többi székesfehérvári és Fejér megyei zsidóval együtt Auschwitzba deportálták. Egy vagonba került György Oszkárral, egykori kollégájával.

1905-től állított ki a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban, majd több tárlaton szerepelt festményeivel. Akvarelleket készített székesfehérvár műemlékeiről, amelyek önálló albumban és képeslapsorozatban is megjelentek. Népszerű cserkészképeslap-sorozatot festett az 1931. évi gödöllői cserkész világtalálkozó alkalmából. Tájképeket és számos közéleti férfiú portréját is megfestette (Saára Gyula és Havranek József székesfehérvári polgármesterek, dr. Lőwy Károly, a székesfehérvári izraelita hitközség elnöke). Több könyvhöz készített illusztrációkat (Borovszky, Kriško, stb.).

Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika. Székesfehérvár, 2004 [1]

Külső hivatkozások

szerkesztés

[2]