Heraldikai lexikon/Mátyás Flórián

Mátyás Flórián (Felsődetrehem, 1818. májuj 3. – Pécs, 1904. április 2) történész, nyelvész, forrás-kritikus. Latinosított írói neve M[atthias] Florianus volt. Széles körű nyelvi és történeti ismereteit autodidakta módon sajátította el. Az 1850-es években Pécsett telepedett le. 1859-től 1861-ig a pécsi római katolikus főgymnázium latin-görög és irodalom tanára volt. Ezt követően kizárólag tudományos kutatásainak élt. 1858-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező taga, 1898-től rendes tagja volt. A finnugor nyelvhasonlítás ellen lépett fel. Középkori forrásszövegek kiadásával, elemzésével foglalkozott. Cikkei a Magyar Nyelvészetben, Akadémiai Értesítőben, a Századokban, az Egyetemes Philologiai Közlönyben, a Katholikus Szemlében, külföldi folyóiratokban jelentek meg.

[Mátyás Flórián] Florianus: Historiae Hungaricae Fontes domestici. I–IV. Pécs és Lipcse, 1881–1885. (A magyar krónikák szövege.)

1. Magyar-ărja nyelvhasonlatok. Pécs, 1857.

2. A magyar nyelv finnitési törekvések ellenében. U. ott, 1857.

3. Észrevételek finnező véleményre. A magyar ősvallásról, nyelvészeti viták, és ujabb magyar-ărja nyevlhasonlatok. U. ott, 1858.

4. A Keleti adomák rokonnemű keresztény példákkal hasonlítva. Ifjúság képzésül közli ... Pest, 1858.

5. A hasonlító nyelvészetről tekintettel a magyar nyelv ékirati fontosságára. Székfoglaló. Pest, 1859. (M. Akadémiai Értesítő III.).

6. Magyar nyelvtudomány 1. füzet. A magyar birtokviszony. Nyelvszabályozási munkálat. Függelékül: Az 1859. júl. 7. olvasott akadémiai székfoglaló beszéd. Pécs, 1860. II. füzet. Akadémiai értekezések igazításul és potlékúl a Magyar nyelv Szótárához. U. ott, 1863. ...

7. Magyar nyelvtörténeti szótár. Pest, 1868-1869. Két füzet. (Ismertetés, Budapesti Közlöny 1870. 193. szám).

8. Hildegund. XII-ik századi történet. Ugyanott, 1868.

9. Historiae hungaricae fontes domestici. Quinque Ecclesiae & Budapestini 1881-85. M. Florianus névvel. Négy kötet. (Pars I. Scriptores. Vol. I. Vita S. Stephani regis et Emerici ducis, Vol. II. Chronica Hungarorum. 1. Magsitri P. Belae regis notarii, 2. Magistri Simonis de Keza Gesta Hungarorum, 3. Chronicon pictum Vindobonense. Ad fidem codicum recensuit, observationes, disquisitionem de aetate Belae regis notarii et animadversiones criticas adjecit. 1883. Vol. III. Chronicon Dubnicense cum codicibus Sambuci Acephalo et Vaticano, chronicisque Vindobonensi Picto et Budensi accurate collatum. Accesserunt 2. Adnotationes chronoligicae seculi XII. et XIII-i. 3. Cronicon Monacense. 4. Chronicon Zagrabiense. 5. Joannis de Vtino brevis narratio de regibus Hungariae, recensuit et praefatus est. 1884. Az első három kötet a szerző költségén jelent meg Pécsett. IV. Chronica minores. Chronicon Posoniense. Magistri Rogerii Carmen miserabile. Adnotationes historicae. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex. Petri Ransani epitome rerum Hungaricarum. Recensuit et disquisitionem de anno natali S. Sephani regis adjecit ... Auspiciis et sumtibus Academiae scientiarum Hungaricae. Budapestini, 1885. Ism. Századok 1884.).

10. Eledel és pénz csak mellékes járulékok és idézések Isten szine elé. Történeti adatok gyüjteménye. Pécs, 1893.

11. Történeti egyezések és tévedések. Budapest, 1896. (Értekezések a tört. tud. kör. XVI. 10.).

12. Pogány szokások őseinknél. Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. U. ott, 1897. (Értek. a tört. tud. kör. XVII. 2.).

13. Egy honfoglalás előtti hadjáratról és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. U. ott, 1898. (Értek. a tört. tud. kör. XVII. 8.).

14. A magyarok első hadjáratai. U. ott, 1898. (Székfoglaló. Ért. a tört. tud. kör. XVII. 9.).

15. Chronologiai megállapítások hazánk XI. és XII. századi történeteihez. U. ott, 1899. (Ért. a tört. tud. kör. XVIII. 5.).

16. Szent László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. U. ott, 1900. (Ért. a tört. tud. kör. XIX. I.).

Külső hivatkozások

szerkesztés

Vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis / ad fidem codicum seculi XII, XIII et XV-i recensuit, nonnulla eiusdem aetatis monumenta, disquisitionesque criticas adiecit M. Florianus Kiadás adatai Lipsiae : [s. n.], 1881, [4], [IV], 236, [1] p., [1] t. (Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores) [1]

Chronica Hungarorum : I. magistri P. Belae regis notarii ; II. magistri Simonis de Keza ; Gesta Hungarorum : III. Chronicon pictum Vindobonense / ad fidem codicum recensuit, observationes, disquisitionem de aetate Belae regis notarii, et animadversiones criticas adiecit M. Florianus, Lipsiae : [s. n.], 1883, [4], VIII, 315 p. (Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores ; 2.) [2]

Chronicon Dubnicense : Cum codicibus Sambuci Acephalo et Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate collatum ; Accesserunt II. Adnotationes chronologicae seculi XII et XIII-i ; III. Chronicon Monacense ; IV. Chronicon Zagrabiense et Varadiense ; V. Joannis de Vtino brevis narratio de regibus Hungariae / recensuit et praefatus est M. Florianus, Quinque-Ecclesiis : [s. n.], 1884, [4], [VI], 276 p. (Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores ; 3.) [3] [4]

Chronica minora : I. Chronicon Posoniense ; II. Magistri Rogerii Carmen miserabile ; III. Adnotationes historicae ; IV. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex ; V. Petri Ransani Epitome rerum Hungaricarum / recensuit, et disquisitionem de anno natali S. Stephani regis adiecit M. Florianus ; auspiciis et sumtibus Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapestini : [s. n.], 1885, [4], VIII, 298 p. (Historiae Hungaricae fontes domestici ; 4.) [5]

Hölgyfutár 1858. 297. sz.

Akadémiai Értesítő 1867. 60., 160., 1868. 206., 1869. 33., 1883. 59., 1898. 258. l.

Nemzeti Ujság 1883. 49. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

P. Napló 1883. 150.

Pesti Hirlap 1883. 151. szám.

M. Könyvészet 1896-99.

Pallas Nagy Lexikona XII. 416., XVIII. 238. l.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái

Magyar életrajzi lexikon